Κόστος λειτουργίας φορτηγών

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Υπολογίζονται σε ετήσια βάση):

1. Σύνολο των αποδοχών του οδηγού, δηλαδή μισθός (x 14), ταμείο (x 14), τυχόν υπερωρίες, νυχτερινά, ειδικά επιδόματα κ.λ.π.
2. Ασφάλιστρα.
3. Τέλη κυκλοφορίας
4. Έξοδα διοίκησης (το συνολικό κόστος γραφείων, υπαλλήλων…διαιρούμενο με τον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων της επιχείρησης δίνει το κόστος διοίκησης που επιβαρύνει το κάθε φορτηγό)
5. Ετήσιες αποσβέσεις φορτηγού

Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: καύσιμα, ελαστικά, λιπαντικά, αναλώσιμα (φίλτρα, ιμάντες, λαμπτήρες), τακτικές επισκευές (service) και συντηρήσεις.

Η αντικατάσταση εξαρτημάτων π.χ. δίσκοι πλατό υπολογίζονται ανάλογα ανά τριετία, 4ετία, 5ετία και διαιρούνται αντίστοιχα για να προκύψει το αντίστοιχο κόστος.

Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: κόστος ατυχημάτων, κόστος κλήσεων για παραβάσεις, τυχόν αβαρίες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

Συνολικές ώρες αναμονής / φόρτωσης/εκφόρτωσης, ώρες ταξιδιού x (σταθερό κόστος ανά εργάσιμη ώρα) + (μεταβλητό κόστος ανά χλμ) x (μήκος διαδρομής σε χλμ)  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΟΛΩΜΟΥ 23,
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 610 023
info@dpfecocleaning.gr© 2015 - dpfecocleaning.gr
Back to top